oferta

Nasza kancelaria zajmuje się dochodzeniem wszelkich roszczeń odszkodowawczych, wynikających z następujących zdarzeń:

 • wypadki komunikacyjne
 • wypadki w pracy
 • wypadki na ulicy (poślizgnięcie, potknięcie)
 • wypadki dzieci w szkołach, na koloniach, itp.
 • wypadki na zorganizowanych imprezach
 • wypadki w miejscach użyteczności publicznej, w sklepach, restauracjach
 • wszelkie inne wypadki, do których doszło bez winy osoby poszkodowanej
 • błędy w sztuce lekarskiej
 • zakażenia szpitalne (np. gronkowcem, żółtaczką, sepsą)
 • rentę odszkodowawczą
 • utraciły w wypadkach najbliższych członków rodziny
 • Dochodzimy rekompensat za szkody powstałe na zaniedbanych lub nieodśnieżonych drogach i chodnikach.

Kluczowa grupa docelowa:

 • ofiary wypadków komunikacyjnych i zdarzeń losowych
 • rodziny zmarłych w wyniku wypadku,
 • poszkodowani w wypadkach przy pracy,
 • cierpiący na choroby zawodowe,
 • pacjenci poszkodowani w wyniku błędów w sztuce lekarskiej

Usługa:

 • kreowanie procesu likwidacji szkody rzeczowej i osobowej
 • dochodzenie roszczeń w imieniu poszkodowanych w zdarzeniach losowych
 • reprezentowanie poszkodowanych w postępowaniach sądowych
 • pomagamy w zgromadzeniu dokumentacji dowodowej,
 • precyzujemy roszczenia: zadośćuczynienia, odszkodowania, renty
 • zastępujemy w formalnościach przed zakładem ubezpieczeń

Gwarantujemy klientom:

 • obsługę na najwyższym poziomie;
 • nie pobieramy opłat wstępnych;
 • analizę możliwości uzyskania odszkodowania i jego wysokości;
 • prowadzenie sprawy przez najlepszych prawników, adwokatów, radców prawnych;
 • bieżące informowanie o toku prowadzonego postępowania;
 • konkurencyjne prowizje;
 • rozliczenie po wyegzekwowaniu odszkodowania .

Wynagrodzenie kancelarii

Jedynym wynagrodzeniem kancelarii jest określona wcześniej prowizja od już wygranego odszkodowania. Oznacza to, iż zarówno wstępna porada, pomoc w skompletowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów, jak i również kompleksowe poprowadzenie sprawy do czasu odzyskania odszkodowania odbywa się na nasz koszt.
Rozliczenie z Klientem następuje dopiero po uzyskaniu na Jego rzecz należnych świadczeń